Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (9)

Sikker gjennomføring av valg

Kommunestyre- og fylkestinsvalget 2023

Opptelling av stemmesedler

Sikri har rammeavtale med Valgdirektoratet om levering av tjenester og utstyr til maskinell opptelling (skanning) av stemmesedler.

1x1 webbilder (6)

Risiko, sårbarhet og beredskap

Valgsikkerhet

Samsvar Valgsikkerhet er et praktisk verktøy for evaluering, gjennomføring og rapportering av sikkerhetsoppgaver tilknyttet valg.

1x1 webbilder (5)

 

Ta kontakt med oss

Vi hører gjerne fra deg om du vil vite mer om løsninger for praktisk gjennomføring av valg