Skip to content
Web HERO header (17)

Varsling

Samsvar varsling

Samsvar varsling er integrert i løsningen Samsvar avvikshåndtering og fungerer på samme måte. Varsling er likevel adskilt fra avvikshåndtering slik at data ikke sammenblandes, både logisk og fysisk. Det er altså et tydelig skille mellom det å varsle og det å melde avvik, både for den som melder og for de som behandler.

De som ikke har behandlingsansvar for varsling, vil ikke se denne funksjonen.

Samsvar varsling møter kravene i Arbeidsmiljølovens §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Med denne løsningen har Kunden et konsept for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

I Samsvar varsling kan dere selv bestemme hvem som skal motta varslet, om dette er i linjen, eller om en enkeltperson eller en særskilt gruppe (varslingsutvalg).

I Samsvar varsling kan melder varsle anonymt.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.