Skip to content
Web HERO header (76)

Maskinell opptelling av stemmesedler

Sikri har rammeavtale med Valgdirektoratet

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføring på landsbasis. Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis. Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen.

Sikri har en rammeavtale med Valgdirektoratet om levering av tjenester og utstyr til maskinell opptelling (skanning) av stemmesedler. 

Hanne Melby
 

Hanne Melby

Prosjektleder Valgtjenester

Trygg bistand fra Sikri

Sikri ønsker med sine leveranser til maskinell opptelling av stemmesedler å bidra slik at opptellingen kan skje på en trygg , effektiv og sikker måte med tillit i befolkningen. 

Våre konsulenter har lang og bred erfaring med denne type leveranser.  Leveranseapparatet bygger på velfungerende og kjente rutiner. Vi har erfarne teknikere som er lokalisert over hele landet. Alle konsulentene og teknikerne har vært igjennom en grundig opplæring og vi har de beste ekspertene innenfor skanning.

Eva Skanning

Det er Valgdirektoratet som utvikler og forvalter EVA Skanning. Løsningen tilbys fritt til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjennomføre maskinell opptelling av stemmesedler. Løsningen kan benyttes av kommuner og fylkeskommuner ved opptelling av stemmesedler for stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg, samt valg til bydelsutvalg.

Valgdirektoratet har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av EVA Skanning.
Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte EVA Skanning ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte seg av tjenester og utstyr fra Sikri tilknyttet til opptelling av stemmesedler. 

Maskinell opptelling

Mange kommuner og de fleste fylkeskommuner har benyttet seg av maskinell telling av stemmesedler i vel 20 år.
Hovedprinsippene i maskinell opptelling av stemmesedler er de samme i dag som i den spede begynnelse. Ansvaret for valggjennomføringen ligger hos valgstyret i den enkelte kommune og fylkeskommune. Gjennomføring av valg er nedfelt i lov og forskrift, og består av mange detaljerte oppgaver der nøyaktighet, kvalitetssikring og sikkerhet er særdeles viktig. Telling av stemmesedler er en av oppgavene. 

Tjenestens innhold

  • Oppdragene utføres i deres lokaler
  • Installasjon og test av EVA skanning
  • 1. linje support på avtalte tjenester og utstyr
  • Kontrollert fjernsupport og on-site support
  • Skannerteknisk opplæring og gjennomgang i deres lokaler
  • Alt utstyr blir testet slik at dere kan være trygge på at oppsettet fungerer
  • Valgmedarbeidere fra Sikri har gjennomført leveransen ved mange tidligere valg
  • Vi har god kjennskap til prosessen og oppbygging av skannelokalet

Digital arkivering av stemmesedler

Oppbevaring av stemmesedler på papir opptar mye plass og har strenge krav til arkivlokaler.

Benytter dere maskinell opptelling med EVA Skanning, kan stemmesedlene arkiveres elektronisk gjennom et uttrekk fra databasen når alle godkjente tellinger er registrert i EVA Admin.

Vi hjelper dere med uttrekk!

Skannere

Skannermodellene som støttes ved årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg er Canon DR-G2090, Canon DR-G2110 og Canon DR-G2140. Vi gir deg en god pris på disse skannerne

Canon logo

 

canon-dr-g2110

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.