Skip to content
Web HERO header (72)

Personverntjenester

Personvernombud som innleid tjeneste

Personvernombudet er en pådriver og rådgiver for å følge opp personvernarbeidet. Ombudet bidrar til samhandling med kommunale, offentlige og private virksomheter. Personvernombudet har inngående kompetanse om personvernregelverket (GDPR) og god forståelse om behandlingsaktiviteter, IT systemer, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten. For kommunale og offentlige virksomheter er personvernombud en lovpålagt rolle.

Det er mange fordeler med å ha en ekstern PVO som bistår i dette arbeidet, dette leverer Sikri som en tjeneste. Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

Workshop risikovurdering

For at dere skal lettere komme i gang tilbyr vi et kurs/workshop hvor vi viser hvordan Samsvar risikovurdering brukes, samt at vi hjelper med gjennomføringen av en risikovurdering hvor vi tar utgangspunkt i en case. Hensikten med risikoanalysen er å identifisere trusler og dermed kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

 

Ferdigstilling av behandlingsprotokoller

Jobben med å gå igjennom alle protokollene, gjøre rettinger og merke de ulike punktene som gjennomført er en stor jobb. Vi i Sikri tilbyr derfor å hjelpe dere i jobben med å gjøre protokollene klare for publisering.

 

ROS, DPIA og øvelser ved innføring av velferdsteknologi

Sikri tilbyr veiledning og tilpassede øvelser ved innføring av velferdsteknologi.

Tjenesten inneholder:

  • Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) tilpasset velferdsteknologi
  • Workshop - Behandlings- og sikkerhetsprotokoll, samt DPIA (Data Protection Impact Assessment)
  • Beredskapsøvelser - Innføring av Velferdsteknologi

Samsvar personvern

Les mer om Samsvarplattformen 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.