Skip to content
Web HERO header (6)

Rådgivning og spesialbistand

Bistand til planlegging og gjennomføring

Vi bidrar til økt gevinstrealisering gjennom våre konsulenter som er spesialisert innenfor de ulike fagområder, systemer og programvarer som Sikri leverer. Bistand kan avtales for prosjekter eller utføres som en løpende tjeneste for en lengre periode.

Prosjektledelse

Prosjektledelse er et godt definert fagområde, og alle Sikri prosjektledere er Prince2 sertifiserte på ulike nivåer.

PRINCE2 står for Projects in Controlled Environments og er en internasjonal sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal og kan tilpasses de fleste bedrifter, bransjer og prosjekter. PRINCE2 har sitt utspring fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt både i offentlig og privat sektor. I dag er PRINCE2 en anerkjent standard innen prosjektledelse og brukes over hele verden.

Metoden består av flere prosesser, temaer og prinsipper. Det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon i metoden, og er basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, -ledere, -team, kursledere og konsulenter fra hele verden.  Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser bygger på de samme prinsippene.

Vår prosjektgjennomføring er basert på en beste praksis og malverk som er utviklet over flere års erfaring i ulike typer prosjekter. Basert på det utgangspunktet justeres detaljplanen etter behovene i hvert enkelt prosjekt.

Endringsledelse

Det er i samspillet mellom digitale løsninger og mennesker at gevinstene skapes. Da må vi slutte med gamle rutiner og vi må gjøre det sammen for å skape gevinster.

Innføring av nye systemer krever også endring i rutiner og hvordan vi mennesker arbeider.

Vi i Sikri har endringsledere sertifisert etter Prosci metodikk. Vi kan fasilitere endringsprosesser med mål om gevinstrealisering ved gjennomføring.

Tjenesten inneholder:

  • Intervjuer med sentrale ledere, mellomledere og tillitsvalgte
  • Utarbeide interessentanalyse og målanalyse
  • Utarbeide kommunikasjonsplan
  • Workshops der vi jobber med hvilke endringer vi ønsker å få til
  • Avslutning med klare rammer for hvordan målene skal måles og følges opp videre
Arkivuttrekk og migrering

Vi kan bistå med hele prosessen rundt arkivuttrekk og migrering.

Les mer om avlevering og deponering her

Arkivartjenester Våre dyktige fagkonsulenter har utdypende arkivarkunnskap og kan gi kompetent bistand for kortere og lengre tid. Vi er behjelpelige både med oppgaver som må gjennomføres ved for eksempel sykefravær/permisjon eller om dere i en periode har en ekstra arbeidsbelastning som ved periodisering, avleveringer og lignende.

Vi kan bistå med arkivledelse, daglig drift, sluttbruker kurs, oppdatering av ulike typer dokumentasjon, periodiske oppgaver og intern brukerstøtte for deres sluttbrukere. Dette er ikke en uttømmende liste. På bestilling finner vi ut i felleskap hvordan vi kan best løse oppgaven hos dere.
Universell utforming av dokumentmaler

Tilgjengelighet for alle brukere av digitale tjenester er kjernen i de nye kravene om universell utforming (UU).  Dette stiller høye krav til virksomheter som leverer informasjon til publikum, med bruk av klart språk og gode dokumentmaler som oppfyller UU kravene. Sikri har mye erfaring med universell utforming og klart språk ved utforming av dokumenter, og hjelper dere til raskt å oppnå kravene om universell utforming.

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Analyse av dokumentmaler i henhold til UU
  • Bistå i arbeidet med å etablere UU tilpassede dokumentmaler
  • Kurs/workshop i UU tilpassede dokumentmaler
Elements Publikum for historisk base Offentlighetslovens bestemmelser om alles rett til å få se i dokumenter i offentlig forvaltning, gjelder også innsyn i de eldre dokumentene.

Med Elements Publikum har dere mulighet til å tilgjengeliggjøre sak- og utvalgsdokumenter fra de historiske basene i den samme brukervennlige og elegante innsynsløsningen som dere har for dokumenter fra produksjonsbasen.

Sikri tilbyr bistand til kartlegging, konfigurering og testing slik at Elements Publikum settes opp korrekt og tilpasset deres ønsker rundt publisering av dokumenter fra historisk base. 

Fast konsulentavtale

Avtale med en fast rådgiver som har spesialkompetanse på løsningen dere har fra Sikri. Avtalens innhold og omfang tilpasses til nettopp deres behov. Sammen finner vi en god løsning.

Service Delivery Manager (SDM) En SDM (Service Delivery Manager) er en fast rådgiver for kontinuerlig forbedringsarbeid. SDM planlegger og koordinerer nye leveranser. Regelmessige statusmøter sikrer oppfølging av avtalen, operasjonelle forhold, koordinering og rutiner for avtalte tjenester. 
Functional Account Manager (FAM)

En FAM er en fast rådgiver for ekstra bistand etter implementering av løsninger.

FAM bidrar til gevinstrealisering gjennom mer effektiv og målrettet utnyttelse av systemet og personlig rådgivning av nøkkelressurser

Technical Integration Manager (TIM)

TIM er en konsulent med teknisk bakgrunn og med høy teknisk kompetanse på eksisterende løsning og tilknyttede integrasjoner. Målet er å sikre en est mulig utnyttelse av systemet og besvare tekniske spørsmål.

Technical Account Manager (TAM)

TAM vil være teknisk kontaktperson med godt kjennskap til levert Sikri programvare, kundens tekniske miljø og implementert løsning. TAM kan bidra til at endringer som oppdateringer, oppgraderinger, implementering og drift.

"FAM-avtalen gjør at vi raskt får svar på alt om systemet og at endringsønsker kan tas fortløpende med tilbake til Sikri. Jevnlige møter gjør at vi som kunde og leverandør blir godt kjent og forstår hverandre. Det gir motivasjon for videreutvikling og deling av fagkunnskap som kommer begge parter til gode."
Marit Tveit Sakshaug
Marit Tveit Sakshaugadministrativ koordinator med systemansvar i eByggesak i Øvre Eiker kommune

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.