Skip to content
Anne Mette Havaas23.10.20 16:151 min read

5 tips for å løfte personvernet!

Involvering og informasjon er sentralt for å oppfylle myndighetskrav innenfor personvern. 

Protokollene er hjertet til personvernsystemet. Det er her du finner oversikt over alle personopplysningene. Ved å bruke taggs i protokollene kan man enkelt gjenbruke data slik at både personvernerklæringer og rettighetsportalen oppdateres automatisk. 

Kvalitetssikring av protokollene er en god måte å la lederne i de ulike avdelingene få kjennskap til innholdet og ta informasjonen i bruk. 

Personvernerklæringer baserer seg på innholdet i protokollene. Ved digital godkjenning og autogenerering av personvernerklæringene basert på innholdet i protokollene, holdes informasjonen seg oppdatert og du har til enhver tid en korrekt versjon som kan deles med innbygger. 

Instrukser til ansatte har også sitt utspring fra protokollene, men tar med seg mer utfyllende informasjon enn det som deles i personvernerklæringene. Disse kan settes sammen med informasjon om behandling av personopplysningene som gjerne deles opp etter tjenester. 

Rettighetsportal gir innbygger mulighet til å be om innsyn i behandlingene. Det er enkelt å be om innsyn og enkelt å gi et svar. 

Sureway og Whatif endel av Sikri

Risk Management som fagfelt er stort og det er behov for frittstående moduler innenfor områder som risiko- sårbarhet, avvikshåndtering, varsling, personvern med mer. 

Se vår servicekatalog for å laste ned produktark. 

-Personvern kommer stadig høyere på dagsorden. Det å blant annet hente inn samtykker er svært viktig og kan være kritisk i forbindelse med krisesituasjoner. De siste månedene med utbredelsen av COVID-19 har vist hvor viktig dette kan være for eksempel i forbindelse med smitteovervåkning, sier Nicolay Moulin, CEO i Sikri.

CEO i Sureway, Kjetil Odin Johnsen er svært fornøyd med å bli endel av "Sikri-familien" og ser lyst på fremtiden.

- Det er produktene og tjenestene vi brenner for. Gjennom oppkjøpet fra Sikri ser vi frem til å tilby våre tjenester til enda flere, og vi ser frem til å utvikle nye produkter med et enda større fagmiljø som jobber for å videreutvikle nye moderne skyløsninger innen Risk Management og Sak/Arkiv, sier Kjetil Odin.

avatar

Anne Mette Havaas

CMO Sikri Group

RELATERTE INNLEGG