Skip to content
Rune Carlsen21.09.20 16:132 min read

ByggSøk stenger

Nå blir den fulldigitale byggesaksprosessen et faktum

Byggesaksbehandling er et viktig samfunnsansvar som kommunene forvalter. I behandlingen av byggesøknader skal det sikres at utbygging og bruk av Norges arealer skjer på en forsvarlig måte, i tråd med planer og regelverk.

Men kan forutsetningene for å gjøre denne viktige jobben bli enda bedre? Svaret er ja, og digitalisering er en sentral del av dette. Vi i Sikri intensiverer nå arbeidet for å eliminere tidstyver og skape en enklere arbeidshverdag for landets byggesaksbehandlere.

Last ned: Produktark om eByggesak

ByggSøk stenges ned

Vi står i høst overfor et veiskille. 1. oktober stenger Direktoratet for byggkvalitet ByggSøk for innkommende byggesøknader, og byggenæringen omstiller seg for bruk av nye digitale søknadsløsninger. Har din kommune tatt i bruk Elements eByggesak kan dere vente dere store gevinster når den digitale byggesøknaden kommer rett inn i fagsystemet. Tidkrevende manuell innregistrering er snart noe som hører fortiden til!

En stor tidstyv som forsinker mang en byggeprosess er mangelfulle søknader. Ifølge KS har omtrent 40 prosent av byggesøknadene mangler eller feil, og resultatet blir mye dialog fram og tilbake mellom kommunen og utbygger. Pingpong kan være gøy, men bør forbeholdes fritiden.

Når de digitale søknadene går via DiBKs «Fellestjenester BYGG» vil den foreta en validering og automatisk regelsjekk av det som kommer inn, og dermed øker sannsynligheten betraktelig for at søknaden som lander i saksbehandlerens innboks faktisk er komplett.

Fellestjenester BYGG tilbyr automatisk kontroll av en byggesøknad før innsending til kommunen. I tillegg ivaretas digital videreformidling av søknader. De digitale søknadsløsningene er på samme måte som eByggesak bygget rundt nasjonal sjekkliste utviklet av DiBK. Etter hvert som Fellestjenester BYGG videreutvikles med validering og automatisk regelsjekk vil kommuner med eByggesak oppnå mer automatisert saksbehandling.

Det høres kanskje ut som et hårete mål, men vi tror på muligheten for automatisert behandling av de enkle byggesakene. Det vil gi mer tid til saksbehandlere for håndtering av mer komplekse saker og frigjøre ressurser som kan brukes til å drive et enda mer målrettet og effektivt tilsyn.

Les mer: Markedets beste fagsystem for digital byggesaksbehandling

Sammen om et digitalt økosystem

Digitalisering av byggesaksprosessen er et fellesprosjekt mellom blant andre KS, DiBK, leverandørindustrien og kommunene. Vi har sammen lyktes i å etablere et digitalt økosystem på dette fagområdet, og videreutvikling og forbedring av tjenester vil skje fortløpende. I all beskjedenhet kan vi karakterisere det hele som et klokkerent svar på regjeringens digitaliseringsstrategi, hvor det vektlegges helhetlige og sammenhengende tjenester. Og med DiBKs mål om landsdekkende bruk av eByggesak innen 2025, estimerer man årlige besparelser på inntil én milliard kroner for kommunene og byggenæringen. Til grunn for dette ligger også det pågående arbeidet med digital tilgjengeliggjøring av grunndata.

Vi går nå en spennende høst i møte. Med nye moderne, digitale søknadsløsninger er nå den digitale grunnmuren for hele byggesaksprosessen komplett.

Bli bedre kjent med Elements eByggesak gjennom vårt produktark. Last ned ved å trykke på knappen under. 

avatar

Rune Carlsen

Spesialist byggesak

RELATERTE INNLEGG