Skip to content
Mona LyseboMar 23, 2023 8:15:00 AM1 min read

Andøya Space i cloud

Ved Norges eneste operative spacesenter er det høy aktivitet innen forskning og opplæring. Senteret er i sterk vekst med flere oppgaver, flere ansatte og økt digital informasjon. Med dette øker behovet for større fleksibilitet og tilgjengelighet rundt dokumentforvaltning og arkiv. De erstatter nå sin eldre OnPrem arkivløsning med Elements Cloud for enklere brukertilgang og sikrere drift.

God opplæring gir økt arkivering

Ved spacesenteret fokuseres det på viktigheten av at alle skal forstå verdien av arkivering og oppleve nytten av arkivet.

Andøya

Idun Bolstad, Ann-Helen Skogvoll og Siri Magnussen ved Arkivtjenesten hos Andøya Space

Idun Bolstad, Ann-Helen Skogvoll og Siri Magnussen ved arkivtjenesten forteller at grundig opplæring står sentralt for organisasjonen, med egne kurs, Teams-grupper, bruksanvisninger og artikler. Etter gjennomførte kurs opplever de at ansatte ser bruken av sak- og arkivsystemet på en ny måte og arkiverer mer. 

Gevinster for Andøya Space

Arkivavdelingen avlastes ved at flere arkiverer

Alt må nå ikke lengre gjennom arkivet siden Elements også brukes som saksbehandlersystem hvor informasjon kan fanges og samles fra ulike flater. Når flere ansatte fortløpende kan arkivere på egenhånd avlastes arkivet.

Målet er at alle som håndterer arkivpliktig informasjon skal ha tilgang og kunnskap om hvordan de selv enkelt arkiverer med Elements. 

Driftssikkerhet i sky

Med drift i sky er bekymringer for sikkerhet, oppgraderinger og nedetid borte. Brukerne får enkel tilgang gjennom sin nettleser og arkivering kan skje der de er. Dette betyr sparte ressurser på teknisk drift av arkivtjenesten.

Engasjert kunde

Fagkonsulent Elisabeth Solheim Hagesether, teknisk konsulent Fredrik Hansen og prosjektleder Hege Flo Øfstaas fra Sikri har fulgt Andøya Space tett i prosessen med å implementere Elements.

Hege og Elisabeth (3)

"Andøya Space er en spennende kunde med stort engasjement for å få mest mulig nytte ut av et nytt system. Det er gøy å være med på kundens reise fra tradisjonell arkivering til en enklere hverdag for både saksbehandlere og arkivarer "

Samarbeidet med Sikri

Arkivleder Siri Magnussen forteller at de setter pris på tett kontakt med Sikri som leverandør og at det er kort vei fra spørsmål til svar. Videre plan nå er å utvide tilgangen til Elements for flere brukere slik at enda flere i organisasjonen enkelt kan arkivere og tilgjengeliggjøre informasjon.

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager