Skip to content
Blogg (8)
Mona LyseboJun 5, 2023 8:15:00 AM1 min read

Bodø kommune flytter Elements til skyen

Økt datasikkerhet, automatisk oppgradering og tilgang fra alle flater gjør at Bodø kommune velger å flytte Elements sak og arkiv og eByggesak til skyen.

Et viktig ledd i digitaliseringsstrategien

Bjørn Inge Furunes er seniorrådgiver ved Digitaliserings- og IKT kontoret hos Bodø kommune. Med mål om forenklet innbyggerdialog, digital kompetanse hos medarbeidere og digitalt støttet tjenesteproduksjon, forteller han at overgangen til sky er et viktig ledd i digitaliseringsstrategien for Bodø kommune.

"Bodø kommune ønsker å bruke kreftene på mer digitalisering og ikke drift. Ved å la Sikri i vareta driften av Elements gir det oss tid til mer digitalisering. En SaaS løsning gir oss dessuten tilgang til all ny funksjonalitet i Elements umiddelbart"

web Sikri AS Portrett

Bjørn Inge Furunes,

Seniorrådgiver ved Digitaliserings- og IKT kontoret hos Bodø kommune

Drifter flere kommuner

Elements har så langt vært installert i Bodø kommunes infrastruktur. Bodø kommune har også driftet løsningen for Rødøy og Røst, samt åtte kommunale foretak. Alle løftes nå til sky og Elements leveres som en Cloud/Saas-løsning som driftes av Sikri.

Sikkerhet, lagring og drift ivaretas av Sikri og viktige oppgraderinger og endringer vil være tilgjengelig raskt. Alle brukerne hos disse kommunene og foretakene vil alltid bruke samme versjon og ha Elements tilgjengelig hvor som helst på alle enheter.

 

Fordeler med Elements i sky

  • Automatisk oppgradering og vedlikehold - og alle brukere benytter alltid samme versjon
  • Tilgang hvor som helst på alle enheter (ved internettilkobling)
  • Integrasjon med andre fagapplikasjoner og tjenester
  • Solid fysisk og logisk sikring av servere og data med lagring på norsk jord
  • 24/7 drift og overvåkning 

 

Fremtidsrettet valg

Roar Brun Svendsen er kunderådgiver hos Sikri. Han skryter av hvordan Bodø kommune prioriterer fremtidsrettet og brukertilpasset. 

"Med Elements cloud får alle brukere alltid siste tilgjengelige versjon. Det er også enkelt å administrere brukere og nødvendige tilganger."

 

Agnieszka Dylewska Roar Svendsen (1)

Agnieszka Dylewska,

Prosjektleder hos Sikri

Roar Brun Svendsen,

Kunderådgiver hos Sikri

 

Agnieszka Dylewska er prosjektleder ved overgangen til Elements cloud. Hun har ledet mange tilsvarende prosjekter og forteller at mange ofte blir overrasket over hvor stor forskjell en skytjeneste faktisk utgjør for daglig bruk.

"En skytjeneste forenkler alt fra drift og vedlikehold til brukeropplevelse og tilgang for saksbehandlere. Dette gir gevinster som spart tid og en bedre hverdag for virksomhetens ansatte"

2024 TREFFPUNKT Norgesturne

 

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager