Skip to content
Mona LyseboMay 30, 2023 11:15:00 AM5 min read

Digitalisering sikrer likebehandling for forflytningshemmede

For forflytningshemmede kan det å skaffe seg parkeringstillatelse utløse et byråkrati uten like. Nå har Kongsbergregionen tatt grep for å forenkle og sikre likebehandling. 


De færreste har behov for den blå lappen som gir deg tillatelse til å parkere på parkeringsplassene nærmest inngangen til butikker eller offentlige kontorer. For de som har det behovet, er det å skaffe seg handicap-parkering en prøvelse.

Norges Handikapforbund opplever store variasjoner fra kommune til kommune i hvordan søknader behandles.

For nestleder i Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten, er det fortvilende at man ikke har en enhetlig måte å behandle søknadene på.

- Vi får henvendelser fra folk som har valgt å flytte fra en kommune til en annen fordi det er lettere å få parkeringsbeviset de har krav på der. Noen kommuner stopper også å dele ut parkeringsbevis når det er «fullt», selv om regelverket ikke gir noen mulighet til det.

magnhild sørbotten

Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund

Kommuner praktiserer ulikt

I forskriften står det det at parkeringsbevis skal deles ut hvis personen har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Likevel er det noen kommuner som bare deler ut parkeringsbevis hvis søkeren ikke kan gå. Det utelukker dermed mange av dem som har forflytningshemninger som gjør at de ikke kan gå langt.

-Hensikten med ordningen er jo at alle skal kunne leve et så normalt liv som mulig. Alle skal kunne besøke en kafé i sentrum, komme seg til og fra jobb og ta del i det samfunnet har å by på av tilbud, sier hun.

Likebehandling i henhold til det regelverket man har er det viktigste for oss, sier Sørbotten. 

Store forskjeller

Denne utfordringen er noe av det Kongsbergregionen ønsker å løse i sitt prosjekt.

Piloten fikk sin debut i løpet av høsten 2022. Og med det vil hverdagen for forflytningshemmede med parkeringsbehov bli lettere – og samtidig blir også saksbehandlingen mindre tidkrevende enn tidligere.

En sentral del av strategien for Kongsbergregionen er å gjøre tjenestene de tilbyr innbyggerne enklere og mer tilgjengelige. Regionen består av kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Tinn, Flesberg og Sigdal.

- Slik situasjonen er i dag er det stor forskjell på hvordan man behandler søknader om parkeringstillatelser. Nå er målet at det både skal bli lettere å søke om en slik tillatelse, lettere å saksbehandle og å fornye slik tillatelser, sier Elin Velta Svartdal fra Notodden kommune som har vært med i prosjektet. 

Større brukervennlighet

Sammen med Sikri, som leverer sak-arkiv-systemet Elements, og Sem & Stenersen Prokom  som er skjemaleverandør til Kongsbergregionen har hun jobbet ut et system som på mange måter revolusjonerer søknadsprosessen for parkeringstillatelse for forflytningshemmede  . 

Løsningen bruker Elements-modulen Wizards som gjør det enkelt å sette opp gode arbeidsflyter. Denne integreres med dialogløsningen «Kommune Kari» som er det befolkningen i regionen møter på alle kommunenes hjemmesider. 

- Når vi skulle velge prosess for gjennomføring av denne piloten ble det tidlig klart at vi ønsket det skulle være et område som kanskje ikke får størst oppmerksomhet, sier Direktør for Vekst i Prokom, Richard Hovdsveen. 

At det ikke er et område som spesielt mange bruker, gjør at det ofte havner langt nede på prioriteringslisten. 

- Det gir veldig mening å gjøre noe for en gruppe som ikke alltid står først i køen, sier Hovdsveen.

Design uten navn (66)

Britt Inger Kolset, Halvor Rostad, Elin Velta Svartdal og Anders Sønåsen fra Kongsbergregionen, Anders Mærøe, Eivind Olsen og Richard Hovsveen fra Sem & Stenersen Prokom og Tonje Hokholt Nordli og Jørn Andersen fra Sikri. Fra Sikri har også Gitte Kihl og Linn Jonassen vært med i prosjektgruppa.

Bedre arbeidsflyt – på begge sider

Løsningen er en enkel arbeidsflyt, der skjemaet fra Prokom koblet opp mot saks- og arkivsystemet fra Sikri gjør det mulig å sjekke at søknaden er komplett før en saksbehandler ser den.

Løsningsarkitekt Stian Brandt Eggen i Sikri har designet arbeidsflyten. I tillegg til å presentere saksbehandleren med en veiledning for saksbehandling, med lenker til de relevante lovtekstene, tilrettelegger løsningen for enkel saksbehandling. En enkel sjekkliste lar saksbehandleren sjekke at alle kravene til utfylling av søknad er gjort – og det eneste som egentlig gjenstår er å avgjøre om søknaden skal innvilges eller ikke.

- Saksbehandleren får se begrunnelsen for søknaden og må ta stilling til den. Når man har tatt en avgjørelse om å innvilge eller å avvise så har systemet en mal der alle de relevante lovtekstene er klare. Når avgjørelsen er tatt kan man sende beslutningen ut med en gang, sier Eggen.

- Saksbehandlingen er betydelig enklere enn tidligere – og for innbyggerne i de kommunene som er med på denne piloten, er det garantert at man får den samme behandlingen uavhengig av om man søker i en lite kommune som Rollag eller i en større som Notodden, sier Elin Velta Svartdal.

Uventede problemstillinger

For Hovdsveen i Prokom, som har vært med fra starten, har prosjektet vist at selv enklere problemstillinger har sine egne utfordringer.

- For egen del visste jeg ikke så mye om de tilfellene av misbruk av parkeringstillatelser som eksisterer, som kommunene må ta hensyn til. Det er en del prinsipielle spørsmål knyttet til det. Er det for eksempel rettferdig at alle forflytningshemmede må gjennom en veldig innviklet søknadsprosess fordi noen få misbruker en slik parkeringstillatelse?

For innovatør Tonje Kristin Hokholt Nordli i Sikri er denne typen utfordringer noe av det som er spennende med jobben hun gjør.

- Det er en del av samfunnskontrakten at vi som borgere skal behandles likt av myndighetene. Denne løsningen gjør det mulig. Den gjør det også enklere for brukerne å søke om den tjenesten de har en lovmessig rett på, sier hun.

For både Kongsbergregionen, Sikri og Prokom er ikke dette den eneste gevinsten man ser for seg.

- Målet er selvfølgelig at den løsningen vi har laget for Kongsbergregionen kan brukes hos andre kommuner også. Og hvis man gjør det – og høster frukten av det arbeidet som er gjort her – så vil man spare mye penger og tid som ellers må brukes for å utvikle andre løsninger på den samme utfordringen. Det ønsker vi jo å unngå – for det er jo ikke god bruk av våre felles midler, sier hun. 

Gjenbruk av løsninger

Deling av erfaringer og gjenbruk av gode løsninger er viktig for å lykkes med effektiv digitalisering for offentlig sektor. Slik sørger vi for en bedre arbeidshverdag for saksbehandlere og raskere og bedre tjenester for innbyggere.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har innspill til prosesser som kan forenkles og forbedres. Sammen finner vi de beste løsningene!

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager