Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (16)-1
Mona LyseboJan 18, 2024 3:58:16 PM

Sikri vant IT-avtale med Kriminalomsorgen

Sikri har vunnet anbudet om nytt saksbehandlingssystem for Kriminalomsorgen. Avtalen, som setter sikker databehandling i høysetet, har en totalramme på 5,5 millioner kroner over tre år.

Kriminalomsorgen, med sine rundt 5000 ansatte geografisk spredt over hele landet, har et viktig samfunnsoppdrag. De skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger.

For å lykkes med det er virksomheten avhengig av gode systemer og rutiner for administrativ saksbehandling. I høst ble det derfor utlyst et offentlig anbud for dette som Sikri vant med vår løsning Elements.

 

– Vi er veldig glade for å få være med på å effektivisere viktige samfunnsfunksjoner som dette. Elements vil bidra til raskere håndtering og kortere ventetid hos Kriminalomsorgen, forteller Lars Söder, Senior Key Account Manager hos Sikri.

 

Et betydelig samfunnsoppdrag

I anbudsutlysningen het det at den nye løsningen måtte være brukervennlig, skybasert og levert som Software as a Service (SaaS), med grensesnitt for saksbehandling, tilgangsstyring og integrasjoner. Kriminalomsorgen ønsket en løsning som fremmer effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser og saksbehandling.

For en aktør som Kriminalomsorgen er det også avgjørende at sikkerheten ivaretas. Det ble stilt strenge krav til at alt av opplysninger kan behandles og lagres trygt i løsningen.

 

Dette er en viktig avtale med en stor offentlig virksomhet som har et betydelig samfunnsoppdrag, hvor datasikkerhet er helt essensielt. Med automatisering av saksbehandling øker også likebehandlingen fordi man følger samme prosess, det gjør det mindre personavhengig, uttaler Söder.

 

Lars Söder-3Lars Söder, Senior Key Account Manager hos Sikri

 

Elements er en komplett skyløsning for offentlig sektor. Plattformen er optimalisert for maksimal stabilitet og ytelse, og kan integreres med en rekke andre fagapplikasjoner og tjenester. Løsningen fikk skryt for å oppfylle alle kravene som ble stilt til kvalitet i tilbudskonkurransen på en meget god måte, og Sikri fikk positiv omtale for god og relevant kompetanse og erfaring innenfor det etterspurte området.

Avtalen har en verdi på 5,5 millioner kroner over tre år med opsjon på utvidelse. Prosjektet hadde oppstart på nyåret, og arbeidet med å integrere løsningen hos Kriminalomsorgen strekker seg frem til juni.

Om Sikri

Sikri er et programvarehus og en av Norges ledende leverandører av systemer innen internkontroll, kvalitet, saksbehandlings- og arkiveringssystemer til offentlig sektor i Norge og Norden. Sikri AS er en del av Spir Group som består av selskapene Sikri, Ambita, Boligmappa og Metria.

 

Forsidefoto: Christian Wangberg/Studio Wangberg. Pressefoto Kriminalomsorgen

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager