Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (33)

Elements eByggesak

Komplett løsning for byggesaksbehandling

Elements eByggesak følger nasjonal kravspesifikasjon innen byggesaksbehandling og er fullintegrert med alle nødvendige komponenter og tjenester som behøves i byggesaksbehandlingen. Elements eByggesak kan leveres som en integrert del av Elements sak/arkiv, eller benyttes frittstående sammen med andre sak- og arkivsystemer. 

Gjør jobben rett første gang

Byggesøknader er ofte mangelfulle, og det krever innsending av tilleggsdokumentasjon. Da er det mye tid å spare for både søker og saksbehandler dersom alt blir gjort riktig første gang.

Elements eByggesak leder brukeren gjennom hele saksbehandlingsprosessen og kontrollerer relevant dokumentasjon digitalt. All nødvendig informasjon finnes i ett og samme brukergrensesnitt. Brukeren får på en enkel måte god og rask oversikt over relevante dokumenter.

Web 4x5 bilde (6)

Enklere hverdag for byggesaksbehandler

Arbeidsflyter
Sjekklister
Samhandling
Automasjon

Aktuelle tilleggsmoduler og integrasjoner

Sømløs samhandling med andre systemer sikrer en effektiv arbeids- og dokumentasjonsflyt eliminerer dobbeltarbeid.
Faktura

Overføring av datagrunnlag fra Elements eByggesak til økonomisystem.

Les mer om fakturamodulen her

Planregister

Overføring av dispensasjoner direkte fra Elements eByggesak til planregister.

Les mer om integrasjon med planregister her

Matrikkelmelding

Sømløs dataflyt av matrikkel-informasjon fra digital søknadsløsning, via Elements eByggesak og frem til kommunens matrikkelklient.

Les mer om matrikkelmelding her

Sak i kart

Presentasjon av saksinformasjon fra Elements eByggesak i webbaserte kartklienter.

Les mer om Sak i kart her

Utvidet søkepakke

Verdiøkning av datamateriale gjennom avanserte søk, grafikk og drill-down-funksjonalitet.

Ulovlighetsoppfølging

Forbedring av arbeidet med oppfølging av ulovlige tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven.

Les mer om ulovlighetsoppfølging her

Åpen og utvidbar skytjeneste

Elements er en åpen, fremtidsrettet og driftssikker plattform som er tilrettelagt for samhandling og tilpasning etter virksomhetens behov. Nye brukere kan enkelt legges til og systemet nås fra ulike plattformer.

Godkjent av DiBK

Elements eByggesak er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Kvalifisert eByggesaksleverandør

Godkjenningen er i henhold til «Nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaker» (NPS), versjon 3.0 av 21.05.2021, krav 003. Det følger av kravet at fagsystem skal ha nødvendig godkjenning fra DiBK som dokumenterer at løsningen støtter nasjonale sjekklister, import av søknadsdata fra FtPB, og tilbakemeldinger via FtPB til søknadssystem.

eByggesak teamet hos Sikri

Rune Carlsen Team Manager
Jarle Trydal Product owner
Jørn Andersen Key Account Manager
Hilde Haughem Chief Consultant
Eldbjørg Solli Lund Senior Consultant
Ragnar Sturtzel Manager Development
Tore Wirum Senior Bid Manager

DiBK_logo Fellestjenester BYGG

 

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.

KS_hovedlogo  altinn_logo

Les mer om FIKS på ks.no

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.