Skip to content
ebyggesak

Elements eByggesak

Spesialtilpasset for byggesaksbehandling

Elements eByggesak følger nasjonal kravspesifikasjon innen byggesaksbehandling og er fullintegrert med alle nødvendige komponenter og tjenester som behøves i byggesaksbehandlingen. eByggesak leveres som en integrert del av Elements, men kan også benyttes frittstående sammen med andre sak- og arkivsystemer. 

Godkjent av DiBK

Som eneste fagsystem for byggesaksbehandling har Elements eByggesak oppfylt kravet om godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Kvalifisert eByggesaksleverandør

Godkjenningen er i henhold til «Nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaker» (NPS), versjon 3.0 av 21.05.2021, krav 003. Det følger av kravet at fagsystem skal ha nødvendig godkjenning fra DiBK som dokumenterer at løsningen støtter nasjonale sjekklister, import av søknadsdata fra FtPB, og tilbakemeldinger via FtPB til søknadssystem.

Enklere hverdag for byggesaksbehandler

AutomasjonAutomatisk mottak og validering av søknader via eByggesøknader
SjekklisterNyeste nasjonale sjekklister utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet
RapporteringFortløpende rapportering av søknadene via eKostra til SSB
OppdateringDirekte oppdatering av matrikkelen etter endt saksbehandling
FaktureringMulighet for fakturering direkte i byggesaken
Tilgjengelighet

Pålogging og bruk i nettleser fra alle flater og steder

Gjør jobben rett første gang

Web 4x5 bilde (6)

Byggesøknader er ofte mangelfulle, og det krever innsending av tilleggsdokumentasjon. Da er det mye tid å spare for både søker og saksbehandler dersom alt blir gjort riktig første gang.

Elements eByggesak leder brukeren gjennom hele saksbehandlingsprosessen og kontrollerer relevant dokumentasjon digitalt. All nødvendig informasjon finnes i ett og samme brukergrensesnitt. Brukeren får på en enkel måte god og rask oversikt over relevante dokumenter.

Åpen og utvidbar skytjeneste

Elements er en åpen, fremtidsrettet og driftssikker plattform som er tilrettelagt for samhandling og tilpasning etter virksomhetens behov. Nye brukere kan enkelt legges til og systemet nås fra ulike plattformer.

 

Integrasjoner

Sømløs samhandling med andre systemer sikrer en effektiv arbeids- og dokumentasjonsflyt eliminerer dobbeltarbeid. 

Her finner du mer informasjon om integrasjoner

eByggesak teamet hos Sikri

Rune Carlsen Områdeleder
Jarle Trydal Produkteier
Jørn Andersen Kunderådgiver
Hilde Haughem Chief Consultant
Elise K. S. Bringeland Seniorkonsulent
Ragnar Sturtzel Manager Development
Tore Wirum Senior Bid Manager

DiBK_logo Fellestjenester BYGG

 

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.

KS_hovedlogo  altinn_logo

Les mer om FIKS på ks.no

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.