Skip to content
Elements sak

Elements SAK

Alt litt enklere

Elements dekker hele verdikjeden for administrativ saksbehandling

Elements understøtter bedre og tettere samhandling mellom offentlig sektor, privat næringsliv og innbygger.

 • Prosesstøtte og likebehandling
 • Tilpassede arbeidsflyter
 • Generell og fagspesifikk saksbehandling
 • Innebygd arkivering
 • Enkel dokumentfangst
 • Bruk av åpne data
 • Bruk av offentlige fellestjenester

Elements er resultatet av en videreutvikling av produktene ESA og ephorte, som benyttes av mer 400 virksomheter i offentlig forvaltning i Norge. Dette gjør løsningen til Norges mest utbredte sak-arkivsystem i offentlig sektor.

Sikri web 4x5 bilde (1)

Åpen og utvidbar skytjeneste

Elements er en åpen, fremtidsrettet og driftssikker plattform som er tilrettelagt for samhandling og tilpasning etter virksomhetens behov. Nye brukere kan enkelt legges til og systemet nås fra ulike plattformer.

 

Integrasjoner

Sømløs samhandling med andre systemer sikrer en effektiv arbeids- og dokumentasjonsflyt eliminerer dobbeltarbeid. 

Her finner du mer informasjon om integrasjoner

Aktuelle moduler, verktøy og tjenester

Analytics Dynamisk styringsverktøy for økt innsikt og målrettede tiltak. Hent ut oversikter over aktiviteter og arbeidsbelastning for virksomhet, avdeling og saksbehandler.
Digital forsendelse

Send utgående post fra organisasjonen til 
innbyggere eller virksomheter på en sikker måte med bruk av KS FIKS.

 • SvarUt
 • SvarInn
 • eDialog
eFormidling Med Elements eFormidling kan statlige etater og helseforetak kommunisere med andre virksomheter på en sikker måte fra Elements til integrasjonspunktet for eFormidling til Difi
eSignering

Brukervennlig, sikker og praktisk håndtering av dokumenter som krever signatur fra innbyggere gjennom Difi sin nasjonale fellestjeneste for elektronisk signatur – eSignering.

Les mer om eSignering

Innsyn

Sikrer at innsynskrav mottatt av virksomheten importeres automatisk til Elements for behandling. Modulen saksbehandler også deler av forespørslene 
automatisk basert på informasjon som er kjent i systemet.

Elements Innsynskrav er tett 
integrert med eInnsyn fra Digitaliseringsdirektoratet og benytter også integrasjonspunktet til å ta imot innsynskravene.

Innbygger og næringsliv kan bestille innsyn direkte i eInnsyn med en enkel bestillingsfunksjon. Elements Innsynskrav kan også benyttes for å bestille innsyn i 
dokumenter fra Elements Publikum.

Innsynsløsningene, eInnsyn og Elements Publikum kan brukes side om side.

Publikum

Publiseringsløsning for offentlige dokumenter i tråd med Offentlighetsloven. Presentere postjournal og utvalgsbehandling slik at innbyggere, journalister og andre interesserte enkelt får innsyn. 

 • Detaljert og avansert søk
 • Publisere sladdede (offentlige) versjoner ved skjermet innhold
 • Fulltekstpublisering som valg
 • Innsynsforespørsler
Office Toolbox

Enkelt å arkivere direkte fra Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint og Teams.

Med Elements Office Toolbox blir arkivet tett integrert med Office-produktene og saksbehandler kan arbeide i kjente arbeidsflater og samtidig hente frem saker og arkivere dokumentene direkte.

All enkel saksbehandling kan gjøres direkte fra Microsoft Office. Arbeidsflaten er bygget opp av ulike elementer som viser den informasjonen som er mest relevant for saksbehandler. 

Skjemaadministrator

Enklere behandling av utfylte skjema ved direkte overføring av skjemafelt og metadata fra skjemaløsning til Elements.

Reduserer manuelle prosesser og dobbeltarbeid med registrering ved at Skjemaadministrator tar tak i ferdig utfylte skjema virksomheten har tilrettelagt på sine nettsider.

Skjema-leverandører vi har støtte for i dag er blant andre Sem & Stenersen Prokom, Kommuneforlaget og AltInn, samt en egen løsning for tilrettelagt for kunder som benytter skjemaløsning fra Acos eller Metafocus.

 

Wizards: Trinnvis veiledet saksbehandling

Elements Wizards går hånd i hånd med Riksarkivets visjon om innebygd arkivering. Ved hjelp av regelmotorer og automasjon vil 
informasjon nå helt fram til saksbehandler, uten at de trenger å tenke på arkiveringsprosessen.

Gjennom ferdige oppsatte veivisere, vil alt fra den enkle saksbehandlingen til mer avansert behandling, raskere kunne føre til riktige beslutninger.

Standardiserte veivisere gjør også at offentlig virksomheter får bedre likebehandling av de ulike forespørsler og skjema som virksomheten behandler.

Sladding

Sikker digital sladding med PixView programvare. Den tryggeste og mest tidsbesparende måten å skjerme informasjon ved innsyn. Hjelp og kontroll gjennom avansert tekstsøk og AI/KI.

Les mer om PixView her (ekstern lenke)

Varsling I en travel hverdag er det hensiktsmessig med varslinger på e-post eller sms om ting man må huske på å utføre i systemet. Med Elements Varsling har virksomheten mulighet til å sette opp standard varsler for roller. Hver enkelt medarbeider kan også sette opp signe egne varslinger. 
Sammenstilling av dokumenter

Med denne modulen kan virksomheten sammenstille alt innhold i en sak eller i en journalpost med bokmerker og sidetall som gir medarbeider god oversikt over innholdet og gir virksomheten en enkel funksjon for innsyn i hele saker.

Enklere hverdag for saksbehandler

Prosesstøtte

Tilpassede arbeidsflyter og sjekklister standardiserer saksbehandling og rutiner

→ Økt likebehandling

Automatisering

Kort ned saksbehandlingstiden. Unngå gjentagende rutinearbeid og reduser antall klikk. 

→ Effektiv arbeidshverdag

Gode søk

Enkel tilgang og filtrering av informasjon

→ Spart tid

Intuitiv brukeropplevelse

Behagelige og effektive arbeidsflater som bruker kjenner igjen

→ Forenkler arbeidet

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.