Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (54)

Arkivplan

Komplett oversikt
Enkel oppdatering
Fleksibel tilpasning

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2

Hvorfor velge en systemorientert arkivplan?

Arkivverdig data dannes i mange systemer i virksomheten og det kan ofte være uklart hva som er arkivpliktig materiale og hvordan det skal arkiveres.

Ved å bygge opp arkivplanen rundt systemene, får dere en komplett oversikt over

 • Hvilke systemer som danner arkivverdig data
 • Hvilke data som er arkivverdige
 • Hvordan data skal arkiveres
 • Hvem som har ansvaret for arkiveringen

Alle kan da enkelt se hva som er sitt ansvar og hvilke oppgaver som skal gjøres.

 

Samsvar arkivplan er dynamisk og levende

 • Alt som legges inn blir søkbart
 • Velg hva som skal med i rapporter
 • Mulighet for å knytte dokumenter til alle datafelt
 • Fri konfigurering av alle felt og legg til nye felt - dere kan tilpasse etter behov

 

Kan kobles til andre systemer og moduler


 • Integrasjon med Samsvar risikovurdering og sjekklister
 • Import fra Excel og dele utført arbeid med andre virksomheter (svært ressursbesparende).
 • AD mulighet og integrasjon med arkivløsning.
 • Toveis integrasjon med andre systemoversikter 

Samsvar arkivplan gir dere lovpålagt oversikt over

Organisering og ansvar
Rutiner
Klassifikasjon og prosesser
Lagring, oppbevaring og sikring
Bevaring og kassasjon
Avlevering

En del av virksomhetens internkontroll

Arkivplanen er et sentralt verktøy for å sikre god kvalitet i arkivarbeidet og bidra til at virksomheten følger regelverk. 

Ved å inkludere arkivplanen sammen med informasjon om personvern, IKT sikkerhet, risikovurdering og avtaleforvaltning blir den en del av helhetlig systemforvaltning og internkontroll.

Samsvar internkontroll

Hvordan komme i gang?

Våre erfarne rådgivere hjelper til med kartlegging og løsning for hvordan dere kan komme ajour med arkivplan og følge lovpålagte krav.
 
Ta kontakt med vårt team for en uforpliktende samtale. 
 
Fyll ut skjemaet nedenfor så hører du snarlig fra oss.
Agnethe van Dam (3)

Agnethe van Dam - Områdeleder / KAM