Skip to content
Web HERO header (16)

Systemforvaltning

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
All informasjon om alle systemer i ett hovedsystem

Felles dokumentasjon og internkontroll for alle systemer

Med Samsvar systemforvaltning får virksomheten en felles internkontroll for alle systemene og kravområdene som gjelder for systemene. Applikasjonsforvaltningen blir mindre fragmentert, og virksomheten slipper dobbeltføringer. Effektiv varsling når oppgaver skal gjøres.

Ansvar og oppgaver
Økonomi og kontrakter
Personvern
Arkivplan
IKT sikkerhet
Teknisk informasjon

Utnytt dataene best mulig

Logisk datavarehus

Samsvar systemforvaltning gir virksomheten oversikt over hvilke systemer og data (inkludert personopplysninger) og hvilke data virksomheten har, hvilke som er virksomhets- eller samfunnskritiske og dermed svar på hvilke systemer som bør behandles særskilt, hvilke systemer som bør integreres med hverandre eller som kan samhandle på andre måter- Samsvar systemforvaltning fungerer på denne måten som et logisk datavarehus.

Oversikt over økonomi og kontrakter – spar kostnader

I Samsvar systemforvaltning får du oversikt over alle kontrakter, inkludert hva dere betaler i lisenser, antall brukere, og når kontrakter går ut (med varsling). Dere kan også gjøre vurderinger av hvilke systemer dere bør utnytte mer og hvilke som bør fases ut. Dette gjør at dere kan styre kostnadene for systemene bedre.

Bygg aktuelle rapporter og oversikter

I Samsvar systemforvaltning er alle felt dynamiske og søkbare slik at du kan søke opp det du vil ha oversikt over, gjenfinne eller bygge opp rapporter ved tilsyn eller til ledermøter. Du kan søke, bygge rapporter og lage oversikter på tvers av personvern, arkivplan, tekniske funksjoner etc. Eksempler på rapporter og oversikter som kan bygges:

  • Bevarings og kassasjonsplan knyttet til systemer
  • Rapport som skal medfølge om systemer når det deponeres til arkiv
  • Oversikt over systemer med høy klassifisering
  • Oversikter som har betydning ved anbud
  • Kostnader per avdeling eller type systemer
  • Oversikt over systemer som bør skiftes ut/erstattes
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.

Systemorientert og levende arkivplan

Med Samsvar systemforvaltning får virksomheten en arkivplan som er bygd opp rundt systemene som skaper arkivverdig data.

Ved samlet informasjon fra personvern, IKT sikkerhet, teknisk informasjon mv. har virksomheten all arkivdokumentasjon som kreves i systemer med beskrivelser, for fullelektroniske arkivsystemer og bevarings- og kassasjonsplaner mv.

Løsningen gjør at internkontrollen for arkiv blir en del av virksomhetens øvrige internkontroll og ikke et konsept på siden av. De søkbare feltene i Samsvar systemforvaltning gjør det enklere med gjenfinning - og løsningen legger til rette for at roller og ansvar er tydelig plassert.

Web 4x5 bilde (1)

 

Integrasjoner, gjenbruk og automatisering av data

Data som samles inn, kan gjenbrukes på alle områder, med gjennomgående oppdatering slik at dere ikke behøver å fylle inn samme informasjon flere steder. med oversikt over system som har arkivverdige data med mer.

Virksomhetens behandlingsprotokoller og annen personverninformasjon kan knyttes til systemene. Dette gjøres ved at protokollene lastes opp fra Excel og integreres med systemene. Protokollene kan oppdateres i Samsvar systemforvaltning slik at det er gjennomgående oppdatering med systemene. For kunder som allerede har Samsvar personvern vil data fra protokoller automatisk virke mot systemene.

Last opp fra Excel

Vi kan laste opp informasjon virksomheten har utarbeidet i Excel-filer, slik at det er enklere å få nytte av løsningen. Samsvar systemforvaltning har også funksjon for nedlasting av data til Excel (kommaseparert).

Risikovurderinger, varslinger og revisjoner

Samsvar har en funksjon dere virksomheten kan knytte systemer til risikovurderinger eller andre vurderinger – ved bruk av Samsvars funksjoner for risikovurderinger og sjekklister.

​I Samsvar systemforvaltning kan dere legge inn varslinger, revisjoner, tiltak og andre aktiviteter som skal utføres. Meldingene gjentas før fristen går ut og purres dersom frister overskrides. Alle tiltak og varslinger fremkommer på egen oversikt.

Hvordan komme i gang

Sikri har et team av dyktige rådgivere med spisskompetanse innen kvalitetsstyring. Gjennom tett oppfølging får virksomheten best nytte ved innføring av Samsvar-løsningene. 

Konto og opplastingVi setter opp en konto for virksomheten og laster opp data dere har fra før om systemene, eventuelt også behandlingsprotokollene.
IntegrasjonerLøsningen kan knyttes til AD og integreres med deres arkivsystem via GEOintegrasjon. Samsvar har også åpen API for integrasjon mot andre systemer.
OpplæringGrundig opplæring og tilgang til opplæringsvideoer slik at flest mulig i virksomheten kan bruke løsningen.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.