Skip to content
Web HERO header (24)

Kundehistorier

Erfaringer og inspirasjon
Mona LyseboSep 22, 2022 3:08:00 PM1 min lesetid

Stjørdal kommune med RPA i arkivet

Stjørdal kommune har satt bort rutinepregede arbeidsoppgaver i forbindelse med arkivering ...
Les mer
Mona LyseboJun 22, 2022 10:16:00 AM2 min lesetid

Bedre PDF-dokumenter og sparte kostnader

Infoland tar i bruk skytjeneste fra PixEdit for forbedring og standardisering av ...
Les mer
Anne Mette HavaasJun 16, 2022 7:15:00 AM3 min lesetid

Sammen for utvikling og bedre tjenester hos Digitale Helgeland

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum er et felles mål for offentlig sektor. På ...
Les mer
Mona LyseboApr 27, 2022 3:11:00 PM2 min lesetid

Værnesregionen tar sikkerhet på alvor

Offentlig sektor blir stadig utsatt for dataangrep. Norske kommuner har mange ...
Les mer
Hege Flo ØfstaasApr 20, 2022 3:12:00 PM2 min lesetid

E-læring gir gevinstrealisering hos statsforvalterne

Ved å ta i bruk brukervennlig elektronisk opplæring (e-læring), har overgangen til et ...
Les mer
Mona LyseboMar 4, 2022 12:00:00 PM2 min lesetid

Hvordan bli GDPR compliant?

Ringsaker kommune har oppfylt kravene i personvernforordningen. Solid prosjektledelse og ...
Les mer
Anne Mette HavaasSep 4, 2021 8:00:00 AM3 min lesetid

KI skal redde liv!

Sikri har utviklet en ny KI-tjeneste som Redningsselskapet benytter for å redusere antall ...
Les mer
Anne Mette HavaasJun 14, 2021 3:58:00 PM2 min lesetid

Fornying uten forenkling, er forkastelig!

Vi har fått en prat med leder av tjenesteutvikling i Kongsbergregionen, Britt-Inger ...
Les mer
Anne Mette HavaasFeb 11, 2021 4:22:00 PM3 min lesetid

Fra papir til Rolls Royce

Møter er ofte kjent som tidstyven på jobb. Mye tid kan gå med til å organisere, planlegge ...
Les mer
Anne Mette HavaasJul 3, 2020 4:00:00 PM2 min lesetid

Innovasjonspartnerskap med fokus på sikker og trygg bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens og datadreven økonomi er satt på kartet som aldri før. Det forventes ...
Les mer