Skip to content
Web HERO header (24)

Kundehistorier

Erfaringer og inspirasjon
Anne Mette HavaasJun 28, 2023 8:27:10 AM3 min lesetid

Fredrikstad leder an i standardiseringsarbeidet!

Et viktig fokusområde for norsk arkivstandard (Noark) er standardisering av ...
Les mer
Mona LyseboJun 8, 2023 10:20:15 AM4 min lesetid

Bedre offentlige tjenester raskere

Hvordan kan kommuner innovere raskere? Kongsbergregionen har lagt en plan som både skal ...
Les mer
Mona LyseboJun 5, 2023 8:15:00 AM1 min lesetid

Bodø kommune flytter Elements til skyen

Økt datasikkerhet, automatisk oppgradering og tilgang fra alle flater gjør at Bodø ...
Les mer
Mona LyseboMay 30, 2023 11:15:00 AM5 min lesetid

Digitalisering sikrer likebehandling for forflytningshemmede

For forflytningshemmede kan det å skaffe seg parkeringstillatelse utløse et byråkrati ...
Les mer
Mona LyseboApr 11, 2023 8:00:00 AM2 min lesetid

Arbeidsflyter gir likebehandling hos Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget behandler hvert år ca 3000 tvistesaker om leie av bolig. Et viktig ...
Les mer
Mona LyseboMar 23, 2023 8:15:00 AM1 min lesetid

Andøya Space i cloud

Ved Norges eneste operative spacesenter er det høy aktivitet innen forskning og ...
Les mer
Mona LyseboMar 17, 2023 9:15:00 AM3 min lesetid

Økt arkivering etter vellykket endringsreise for Bufdir

«Arkivverdighet – Ær`e så nøye a´?» Dette var introduksjonen de ansatte hos Bufdir fikk ...
Les mer
Mona LyseboFeb 7, 2023 3:04:00 PM3 min lesetid

Bedre oppfølging av ulovligheter

Tilsyn og oppfølging av ulovligheter etter plan- og bygningsloven er et lovpålagt ansvar ...
Les mer
Mona LyseboSep 22, 2022 3:08:00 PM1 min lesetid

Stjørdal kommune med RPA i arkivet

Stjørdal kommune har satt bort rutinepregede arbeidsoppgaver i forbindelse med arkivering ...
Les mer
Anne Mette HavaasJun 16, 2022 7:15:00 AM3 min lesetid

Sammen for utvikling og bedre tjenester hos Digitale Helgeland

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum er et felles mål for offentlig sektor. På ...
Les mer